miato-image-banner-@9
Elektronik Kart ve Özellikleri

Akıllı Kart Kullanıcı Alışkanlıklarını Analiz Eder, Sizin Yerinize Düşünür!

Miato Akıllı Cam Su Tankı’nın üst gövde grubunda, donanımın öne çıkan parçalarını yöneten bir adet işlemci akıllı kart bulunmaktadır.
Akıllı kart, mekanik parçalardan aldığı verilere göre tank içerisindeki cam haznenin boş mu yoksa dolumu olduğunu ve içerisinde bulunan temiz su miktarını bilir.
Bu sayede, ancak cam hazne boş ise, arıtma cihazından gelen suyun tanka dolmasına izin verir. Musluğun açılarak su istendiğini algıladığında, tankın cam haznesinde bekleyen dinlenmiş suyun musluğa sevkini sağlar.
Akıllı kartın işlemci hafızasına binlerce olasılığın bulunduğu veri bankası yüklenmiştir. Bu sayede tüketicinin musluktan hangi sıklıkta su aldığını ve aldığı suyun miktarını hafızasına kaydederek, kullanıcı alışkanlığını analiz eder. Böylece kullanıcının su tüketimindeki değişkenlerini hesaplayıp değerlendirir ve bu verilere göre bir ortalama belirler.
Aldığı bu ortalamanın iki önemli amacı vardır:
Tank içerisinde eksilen su miktarı kritik noktalara yaklaşmadığı sürece arıtma cihazını devreye sokup tankın dolmasına izin vermez.
Tank içerisinde kalan suda kritik noktanın belirlenmesi, kullanıcının suyu kullanma sıklığı ve aldığı miktara göre sürekli değiştiğinden, eksilen suyun tamamlanma süreci, her seferinde farklılık gösterir. Kart, hafızasında bulunan ortalamaya göre olasılıkları hesaplar ve kullanıcıyı susuz bırakmayacağı sınırda, tankın yeniden suyla dolmasına kendi başına karar verir.
Bu yöntemle amaçlanan birinci hedef:
Arıtma cihazının, suyun her eksilişinde yeniden çalışmaya başlamasının önüne geçilmesidir. Böylece atık suya giden miktarın asgari düzeyde tutulması sağlanır ve su israfı engellenir.
İkinci hedef suyun kalitesini korumakla ilgilidir:
Akıllı tank dolduğunda, dinlenmeye bırakılan suyun cam hazne yüzeyi ile etkileşime girerek hafızasının canlanması ve pozitif enerji kazanması belli bir zaman aralığında gerçekleştiğinden ve tank içerisindeki suyun her eksilişinde, anında tamamlamaya çalışırsak mevcut dinlenmiş suyun kalitesi düşeceğinden, akıllı kart, kullanıcıyı anlık da olsa susuz bırakmayacak biçimde kendini ayarlar. Kritik noktayı bekler ve yeni suyun dolmasına ancak o zaman izin verir.
Bu karakteristik özellik, kısaca suyun başka bir suyla karışarak mayalanmasıdır. Bu sayede suyun pozitif enerji yüklenerek kalitesini yükseltme süreci, oldukça hızlanabilmektedir.
Cam tanktaki dinlenmiş su eksildiğinde, içeride kalan suyun miktarı akıllı kart tarafından bilindiğinden, yeni eklenecek suyun, dinlenmiş suyun miktarını geçmeyecek şekilde, kademe kademe ve belli zaman aralıklarıyla dolmasına izin verilir.
Tankın içerisindeki dinlenmiş suyun, kendinden daha az miktardaki yeni eklenen suya baskın gelmesi sağlanarak, iki suyun karışması, mayalanması amaçlanır.
Böylece yakın değerdeki iki sudan miktarı fazla olanın, az olan suyu, kendi karakteristik özelliklerine çevirmesi sağlanır.

ELEKTRONİK KART GÖRÜNÜMÜ

miato-image-banner-@18
miato-image-banner-@23

Elektronik Kart

Akıllı Kart Kullanıcı Alışkanlıklarını Analiz Eder, Sizin Yerinize Düşünür!